اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

    رعایت اخلاق علمی، تضمین کننده سلامت و تشویق کننده پویایی و نوآوری در پژوهش و نشر علم است.

      تمام دست اندرکاران این مجله از جمله مدیر مسئول، سر دبیران، اعضای هیئت تحریریه و داوران، خود را تابع اصول اخلاقی رایج حاکم بر انتشار نشریات علمی می­ دانند.نویسندگان این مجله نیز برخود لازم می­دانند از همین اصول پیروی کنند.

اصول مربوط به مسئولان مجله

    هدف مجله آن است که دستاوردهای اصیل علمی را که دارای ارزش پژوهشی یا آموزشی هستند در کمترین زمان ممکن، با رعایت معیارهای علمی، به صورت منصفانه، بدون هیچ گونه تبعیض پس از طی فرایندی که در آن حریم خصوصی و اصل محرمانگی و منافع افراد حفظ می‌شود، منتشر نماید.

اصول مربوط به فصلنامه

1- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر می بایست کاملاً محرمانه بوده و باید در هر زمانی از آن محافظت شود.

2- تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام می­ شود.

اصول مربوط به داوران محترم

1- داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یامسایه دلایل دیگر

ب) داوری همراه با تأخیر به دلیل شلوغ بودن وقت و یا عدم دسترسی به امکانات کافی

2- داوران می بایست در مقالات بر اساس مستندات علمی و استدلال  داوری نمایند، دلایل با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کنند.

3- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

4- داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.

اصول مربوط به نویسندگان محترم

 1- مقالات ارسالی، می­بایست حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله ضروری است.

3- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب  مندرج، بایستی به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات، خللی ایجاد نشود.

4- می­بایست مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (نویسندگان تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری نمایند در غیر این صورت ضمن حذف مقاله، از پذیرش مقالات بعدی خودداری می گردد).

5- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود مدیر اجرایی نشریه را در جریان آن قرار داده، تا نسبت به اصلاح آن، اقدام گردد.

6- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

7- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.