تماس با ما

پژوهشنامه فقه و نظام سازی عدالت

دانشگاه غیرانتفاعی غیر دولتی عدالت

آدرس دفتر نشریه: تهران ـ خیابان ولیعصر (عج )-بالاتر از میدان ولیعصر (عج) ـ کوچه دانش کیان -دانشگاه عدالت -پلاک 26-دفتر اداره کل فناوری و پژوهش دانشگاه عدالت

تلفن ـ دورنگار : 88497850-88497849

آدرس وب سایت دانشگاه:www.edalat.ac.ir

پست الکترونیک مجله:esjrjournal@edalat.ac.ir


CAPTCHA Image