راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

1. مقالاتی که دارای محتوای علمی در حوزه‌‌های فقه و مبانی حققوق بوده و محصول تحقیق نویسندگان و متضمن دستاورد علمی جدید باشند، در نشریه، قابل چاپ خواهند بود.

2. مقاله، در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به‌طور هم‌زمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد.

3. چنانچه مقاله‌ی ارسالی از یک پایان‌نامه‌ی تحصیلی (ارشد- دکتری) استخراج شده باشد، فقط با نام دانشجوی صاحب پایان‌نامه، استاد راهنما و استاد مشاور همان ‌پایان‌نامه پذیرفته می‌شود و چنانچه مقاله، حاصل یک طرح پژوهشی باشد محدودیتی در درجه‌ی تحصیلی و تعداد نویسندگان وجود ندارد.

4. تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی نویسنده مسئول و اعلام علت امر، قابل بررسی است.

5. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری، به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود.

6. مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط فصلنامه در نوبت چاپ قرار خواهدگرفت. هیأت تحریریه و داوران فصلنامه در رد، قبول و یا اصلاح مقالات و همچنین بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

7. گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط مدیر پژوهش دانشگاه صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

8. پس از چاپ مقاله، نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

9. مقاله، دارای چکیده‌ی فارسی و انگلیسی حدود 150 تا 200 کلمه و حداکثر 5 کلید واژه داشته باشد.

10. مقاله، حداقل 6500 و حداکثر 7000 کلمه (حداقل در 20 و حداکثر 25صفحه) و تحت برنامه‌یWord با قلم B-mitra و فونت 13 تنظیم و فرمت Word از طریق سامانه نشریه به آدرس http://esjrjournal.edalat.ac.ir/ به دفتر فصلنامه ارسال شود. کلیه مکاتبات و ارتباطات بعدی نیز به شیوه‌ی مزبور انجام خواهد شد.

11. ذکر نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشته‌ی تحصیلی (به زبان فارسی و انگلیسی)، رتبه علمی، محل کار، سمت و نشانی الکترونیک و تلفن مکاتبه‌کننده الزامی است.

12. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات جدید یا مهجور در پاورقی ضروری است.

13. نحوه‌ی مرجع‌نویسی:

ـ ارجاعات داخل متن مقاله (نام خانوادگی، نام، سال، صفحه) مانند: (کاتوزیان، ناصر، 1375، ص15).

ـ مـرجع در متـن با اسم سازمان (در صورت نداشتن نام نویسنده) مانند: (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1388: 154).

ـ مـرجع در متـن با اسـم مجـله (در صـورت نداشتن نام نویسنده)؛ عنوان مجله، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.

14. نحوه‌ی تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

* مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام (سال نشر)؛ عنوان، محل نشر: ناشر.

* مرجع ترجمه: نام‌خانوادگی و نام نویسنده؛ عنوان، نام و نام‌خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر، سال نشر

* مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام؛ عنوان، نام مجله، شماره مسلسل، زمان نشر، صفحه تا صفحه، سال

* مـرجع پـایان‌نـامه: نام خانـوادگی، نام نویسنده؛ عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه (مقطع و رشته تحصیلی)، سال.

15. عنـوان جدول‌ها و نمودارها در بـالا و منابع آن‌ها در پایین آن درج شود. در ضمن جدول‌ها و نمودارها بدون ترام و در فرمت Word به صورت Group تنظیم شود.

16. مسؤولیت محتوای مقـاله‌ها به عهده‌ی نویسنده است و مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی‌شود. فصلنامه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

17. مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.