بازخوانی مفهوم حریم خصوصی از منظر فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر اندیشکده شهید صدر دانشگاه عدالت

چکیده

حریم خصوصی و حقوق مرتبط با آن از جمله مفاهیم و اصطلاحات جدیدی است که در عصر حاضر مورد بحث و دقت نظر واقع شده است. از آنجا که هر اصطلاحی دارای خواستگاه و زمینه‌های هنجاری خاص خود می باشد نمی توان با یک عزیمت ساده به نظام زبانی و اندیشه ای دیگر مورد تطبیق یابی و تبیین مفهومی قرار گیرد. بر این اساس از آنجا که مفهوم حریم خصوصی زاییده یک نظام اندیشه‌ای و دسیپلین علمی متفاوت می باشد صرفاً با استظهار جزیره ای از پاره‌ای احکام نمی توان دلالت معنایی مطابقی برای آن در حوزه شریعت اسلامی و بالاخص علم فقه یافت نمود، بلکه باید نظام و هندسه معرفتی شریعت را با تمام زوایا و سطوح مورد بررسی قرار داد و امکان یا عدم امکان اثبات چنین مفهومی را به بوته نقد و بررسی وانهاد. به عبارت دیگر باید دقت داشت که آیا فقه اسلامی پیرامون حریم خصوصی دارای احکام تأسیسی است , و یا امضایی خواهند بود؟ در این مقاله اولاً با استفاده از نصوص وارده و سیره حکومتی معصومین علیهم السلام به واکاوی معنایی این اصطلاح و مفاهیم مشابه آن در منابع اسلامی پرداخته و ثانیاً با تبیین نظام واره معنایی حریم خصوصی در ادبیات رایج حقوقی و تفکیک ساحت ها و موضوعات مختلف آن، اثبات می شود که ادله مشهوری که در منابع حقوقی برای اثبات حریم خصوصی اشخاص به آن استناد می شود قاصر از اثبات مدعی است.

کلیدواژه‌ها