بررسی ارتباط نکاح در فقه امامیه و سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیده
نکاح از زمان خواستگاری دارای احکام فراوانی در فقه امامیه است که رعایت آن توسط زوج‌ها باعث تحقق سبک زندگی اسلامی می‌گردد. در مواردی می‌بینیم که افراد مسلمان به خاطر جهل به احکام به وظایف شرعی خود صحیح عمل نمی‌کنند. مهریه از این قبیل است و مرد باید به محض وقوع عقد شرعی و مطالبه از جانب زن آن را باید پرداخت نماید؛ لذا باید مهریه را طوری قرار دهد که توان پرداخت آن را داشته باشد. زوجه مستحق نفقه نیز می‌باشد و درسبک زندگی اسلامی مرد نان‌آور است. و از اختلاط زن و مرد نهی شده است. زوجه باید در مورد خواسته جنسی شوهر مطیع باشد و خود را برای او بیاراید و حتی روزه مستحبی نیز منوط به اجازه شوهر است. شوهر نیز باید با زن حسن معاشرت داشته باشد و نزدیکی با همسر خود را بیش از چهار ماه به تأخیر نیندازد. اگر زوجین به وظایف خود عمل کنند بنیان یک خانواده اسلامی را نهاده‌اند و مهم‌ترین اقدام برای تحقق سبک زندگی اسلامی، رعایت دستورات شرعی می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها